μ-Conotoxin GS (0.5 mg vial)

 • Product Code: PCN-4263-v
 • Synonyms/Product Alternate Names: Ala-Cys-Ser-Gly-Arg-Gly-Ser-Arg-Cys-Hyp-Hyp-Gln-Cys-Cys-Met-Gly-Leu-Arg-Cys-Gly-Arg-Gly-Asn-Pro-Gln-Lys-Cys-Ile-Gly-Ala-His-Gla-Asp-Val
 • A synthetic cone snail toxin

 • Origin: (Marine snail, Conus geographus)
 • Storage Conditions: 2-10 °C
 • Molecular Weight: (MW- 3618.1
 • Molecular Formula: C136H226N52O48S7
 • Disulfide Bonds: (Disulfide bonds between Cys2-Cys14, Cys9-Cys19, and Cys13-Cys27)
 • Y.Yanagawa, T.Abe, M.Satake, S.Odani, J.Suzki. And K.Ishikawa, Biochemistry, 27,6256 (1988)(Original)
 • M.Nakata, T.Kimura, and S. Sakakibara, Lett.Pept.Sci., 2, 17 (1995).

 • 1ea
 • $514.00
For research use ONLY. Not for use on humans.