α-Defensin-2 (Human) (0.1mg vial)

 • Product Code: PDF-4428-s
 • Synonyms/Product Alternate Names: Cys-Tyr-Cys-Arg-Ile-Pro-Ala-Cys-Ile-Ala-Gly-Glu-Arg-Arg-Tyr-Gly-Thr-Cys-Ile-Tyr-Gln-Gly-Arg-Leu-Trp-Ala-Phe-Cys-Cys, HNP-2 (Human Neutrophil Peptide-2) Synthetic Product, DEFA2, alpha-Defensin-2
 • Antimicrobial Peptide
 • Storage Conditions: -20 °C
 • Molecular Weight: 3371
 • Molecular Formula: C147H217N43O37S6
 • Disulfide Bonds: (Disulfide bonds between Cys1- Cys29, Cys3- Cys18, and Cys8- Cys28)
 • One-Letter Code:
  CYCRIPACIAGERRYGTCIYQGRLWAFCC
 • T. Ganz, M.E. Selsted, D. Szklarek, S.S.L. Harwig, K. Daher, D.F. Bainton, and R.I. Lehrer, J. Clin. Invest., 76,1427 (1985).(Original; Isolation)

 • M.E. Selsted, S.S.L. Harwig, T. Ganz, J.W. Schilling, and R.I. Lehrer, J. Clin. Invest., 76,1436 (1985). (Original; Structure)

 • C. Kim, N. Gajendran, H.-W. Mittrüker, M. Weiwad, Y-H. Song, R. Hurwitz, M. Wilmanns, G. Fischer, and S.H.E. Kaufmann,Proc. Natl. Acad. Sci., U.S.A.,102,4830 (2005).(Pharmacol.; Neutralization of Anthrax Lethal Toxin)

 • F.T. Lundy, D.F. Orr, C. Shaw, P.-J. Lamey, and G.J. Linden, Oral Oncol., 40, 139 (2004).

 • C.B. Buck, P.M. Day, C.D. Thompson, J. Lubkowski, W. Lu, D.R. Lowy, and J.T. Schiller, Proc. Natl. Acad. Sci., U.S.A., 103, 1516 (2006).

 • R.I. Lehler, T. Ganz, D. Szklarek, and M.E. Selsted, J. Clin. Invest., 81, 1829 (1988). (Pharmacol.; Activity difference in HNP)

 • 1ea
 • $257.00
For research use ONLY. Not for use on humans.