α-Defensin-4 (Human) (0.1mg vial)

 • Product Code: PDF-4431-s
 • Synonyms/Product Alternate Names: HNP-4 (Human Neutrophil Peptide-4), DEFA4, alpha-Defensin-4, Val-Cys-Ser-Cys-Arg-Leu-Val-Phe-Cys-Arg-Arg-Thr-Glu-Leu-Arg-Val-Gly-Asn-Cys-Leu-Ile-Gly-Gly-Val-Ser-Phe-Thr-Tyr-Cys-Cys-Thr-Arg-Val
 • Antimicrobial Peptide
 • Storage Conditions: -20 °C
 • Molecular Weight: 3709.4
 • Molecular Formula: C157H255N49O43S6
 • Disulfide Bonds: (Disulfide bonds between Cys2-Cys30, Cys4-Cys19, and Cys9-Cys29)
 • One-Letter Code:
  VCSCRLVFCRRTELRVGNCLIGGVSFTYCCTRV
 • 1. A. Singh, A. Bateman, Q. Zhu, S. Shimasaki, F. Esch, and S. Solomon, Biochem. Biophys. Res. Commun., 155, 524 (1988). (Original; Primary Structure / Anti-ACTH Activity)

 • 2. C.G. Wilde, J.E. Griffith, M.N. Marra, J.L. Snable, and R.W. Scott, J. Biol. Chem., 264, 11200 (1989). (Original; Structure / HNP-4 / Antimicrobial Activity)

 • 3. Z. Wu, B. Ericksen, K. Tucker, J. Lubkowski, and W. Lu, J. Pept. Res., 64, 118 (2004). (Pharmacol; Antimicrobial Activity)

 • 4. B. Ericksen, Z. Wu, W. Lu, and R.I. Lehrer, Antimicrob. Agents Chemother., 49, 269 (2005). (Pharmacol; Antimicrobial Activity)

 • 5. Z. Wu, F. Cocchi, D. Gentles, B. Ericksen, J. Lubkowski, A. DeVico, R.I. Lehrer, and W. Lu, FEBS Lett., 579, 162 (2005). (Pharmacol.; HIV-1 Inhibitory Activity)

 • 6. G. Wei, E. de Leeuw, M. Pazgier, W. Yuan, G. Zou, J. Wang, B. Ericksen, W.-Y. Lu, R.I. Lehrer, and W. Lu, J. Biol. Chem., 284, 29180 (2009). (Pharmacol. Iinhibition of Bacillus anthracis Lethal Factor)

 • 1ea
 • $316.00
For research use ONLY. Not for use on humans.